Oferta Publiczna

20.04.
2022
Publikacja Memorandum
wraz z ceną (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
21-25.04.
2022
Road Show -
spotkania Zarządu z Inwestorami Instytucjonalnymi
26.04.-13.05.
2022
Zapisy na Akcje Oferowane
(zarówno w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów) dniu 13 maja do godz. 17.00 – w przypadku Zapisów składanych osobiście w POK Członka Konsorcjum Detalicznego, do godz. 23.59 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie.
17.05.
2022
Przydział Akcji Oferowanych

Jak się zapisać na akcje

Koordynatorem Oferty Publicznej jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, www.bossa.pl

Członkiem konsorcjum dystrybucyjnego jest Biuro Maklerskie mBanku, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, www.mdm.pl

W związku sankcjami nałożonymi art. 5e rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1x rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, niniejsza oferta nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi. W związku z powyższym Koordynator Oferty oraz Członkowie Konsorcjum Detalicznego nie będą przyjmować zapisów na akcje spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A od wyżej wskazanych osób i podmiotów, a w przypadku złożenia zapisu przez takie osoby/podmioty zapis zostanie odrzucony. Ograniczenia te nie znajdują zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

Cele emisyjne

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji publicznej w całości na zwiększenie kapitału obrotowego.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina planuje istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego Spółka zamierza przeznaczyć 100% środków z emisji na ten cel.

IPO - podstawowe informacje

Zostań akcjonariuszem holdingu Janusza Palikota

Zapisy na akcje 26 kwietnia – 13 maja 2022 r.

MPWiW w drodze na NewConnect

Harmonogram oferty

20 kwietnia 2022 r. Publikacja Memorandum wraz z ceną
(rozpoczęcie Oferty Publicznej)
21 - 25 kwietnia 2022 r. Road Show
– spotkania Zarządu z Inwestorami Instytucjonalnymi
26 kwietnia - 13 maja 2022 r. Zapisy na Akcje Oferowane
(zarówno w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów) dniu 13 maja do godz. 17.00 – w przypadku Zapisów składanych osobiście w POK Członka Konsorcjum Detalicznego, do godz. 23.59 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie.
17 maja 2022 r. Przydział Akcji Oferowanych

Jak zapisać się na akcje

Koordynatorem Oferty Publicznej jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa.

Członkiem konsorcjum dystrybucyjnego jest Biuro Maklerskie mBanku, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa.

Cele emisyjne

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji publicznej w całości na zwiększenie kapitału obrotowego.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina planuje istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego Spółka zamierza przeznaczyć 100% środków z emisji na ten cel.

O nas

Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy
LIFESTYLOWY HOLDING ALKOHOLOWY

Kraftowa rewolucja

Tworzymy grupę browarniczą produkującą stale zyskujące na popularności piwo rzemieślnicze i regionalne. Jesteśmy prekursorem kraftowej rewolucji w Polsce. Rozwijamy też portfolio rzemieślniczych alkoholi wysokoprocentowych.

Odwołanie się do emocji

Wprowadzamy na rynek nowe marki, koncentrując się głównie na produktach wysokomarżowych oraz odwołujących się do emocji.

Głęboka penetracja rynku

Dystrybucję opieramy na trzech kanałach: tradycyjnym, online i sieci własnej, co pozwala nam dotrzeć do zróżnicowanych grup konsumentów.

Spektakularny wzrost sprzedaży

W 2021 roku na poziomie skonsolidowanym osiągnęliśmy spektakularny wzrost sprzedaży oraz wyników finansowych.

Ambitny plan inwestycyjny

Stawiamy na inwestycje oraz dalszy skokowy wzrost sprzedaży poprzez zwiększenie penetracji rynku krajowego oraz ekspansję na rynkach zagranicznych, a także dalszą rozbudowę potencjału produkcyjnego.