Obligacje banner
13.06.
2022
Rozpoczęcie
23.06.
2022
Zakończenie
24.06
2022
Przydział
23.06.
2024
Wykup
Zapisy na obligacje

Zapisy na obligacje przyjmuje firma inwestycyjna Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Polna Corner, VIII p. ul. Waryńskiego 3A, Warszawa

INFORMACJE O EMITENCIE

Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina powstała w wyniku połączenia dwóch spółek z branży piwnej MPWiW i Doctor Brew oraz konsolidacji innych podmiotów operujących w ramach Grupy.

Jednocześnie z procesem łączenia obydwu podmiotów zapoczątkowany został proces dywersyfikacji produkcji i odejścia od modelu funkcjonowania opartego tylko na piwie regionalnym w kierunku modelu rozszerzonego o kraftowe alkohole wysokoprocentowe.

W ramach nowej strategii produktowej Grupa wprowadza na rynek szereg nowych marek, koncentrując się głównie na produktach wysokomarżowych oraz produktach odwołujących się do emocji. Marki te szybko stały się głównym motorem wzrostu sprzedaży, a w wielu przypadkach zapoczątkowały nowe trendy.

CEL EMISJI

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na refinansowanie części zadłużenia obligacyjnego Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.

Harmonogram

13 czerwca 2022 r. Rozpoczęcie
23 czerwca 2022 r. Zakończenie
24 czerwca 2022 r. Przydział
23 czerwca 2024 r. Wykup

Zabezpieczenia emisji oraz wybrane czynniki ryzyka

  • Weksel Emitenta wraz z 777 KPC do 150% wartości przydzielonych Obligacji
  • Zastaw rejestrowy na 196.200 akcjach Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. do 150% wartości przydzielonych Obligacji
  • Poddanie się egzekucji z art. 777 KPC właściciela zastawionych akcji do 150% wartości przydzielonych Obligacji
  • Hipoteka na nieruchomości w Tenczynku do 150% wartości przydzielonych Obligacji
  • Poddanie się egzekucji z art. 777 właściciela nieruchomości w Tenczynku do 150% wartości przydzielonych Obligacji
  • Zastaw rejestrowy na składnikach majątku należących do Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. do 150% wartości przydzielonych Obligacji